φ - phi

Our own linen

things we make for you

our creations

BOOKS & INSPIRATION

Inspiration for your interior

WERK MET ONS

LOFT 4C biedt zeven services, per deel of als één geheel. Van analyse en advies, tot totaalconcepten in 2D en levensechte 3D, over esthetisch opvolging op de werf tot personal shopping service. Elk voor een specifiek honorarium.

LEER ONS KENNEN

Interieurarchitecten Filip Deslee & Keith Baert zijn een team met dezelfde visie en stijl maar ook twee karakters met een verschillende toon en toets.

LEES ONZE TIPS & TRICKS

Om in een minimaal interieur maximaal te leven heeft LOFT4C een reeks heldere do’s & don’ts die ze niet alleen voor hun ontwerpen gebruiken maar die ze ook graag delen.

PUUR

STRAK

HARMONIE

LICHT

Pin It on Pinterest